Algemene verkoopsvoorwaarden

 

  1. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen, tenzij anders vermeld op de factuur.

  2. Elk factuur die niet binnen de tien dagen na ontvangst door de klant schriftelijk wordt betwist,
    1. wordt beschouwd als zijnde definitief verklaard.
    2. het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt tevens als aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

  3. Op elk onbetaald gebleven bedrag zullen er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur tot ontvangst van betaling, verwijlintresten verschuldigd zijn. Er zal een verwijlintrest van 1% per maand
    aangerekend worden.

  4. Bij gebeurlijke gerechtelijke invordering en/of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Contactgegevens

autocars - reisbureau
Marcel Cars bvba

Goormansdijk 16
2480 Dessel

T: 014 37 70 48
F: 014 37 26 30

info@marcelcars.be
www.marcelcars.be 

Openingsuren

van maandag tot en met vrijdag:
van 8.15 tot 12.00 uur
van 13.15 tot 18.00 uur